dd/mm/yyyy

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV

Sơn La: Tập trung phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025

Chiều 7/9, Thường trực Tỉnh ủy Sơn La đã làm việc với một số sở, ngành về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.