dd/mm/yyyy

Ngành nông nghiệp tỉnh Lào Cai

Lào Cai: Nhiều giải pháp phát triển nông nghiệp toàn diện

Thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã và đang có nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy ngành nông nghiệp tỉnh nhà phát triển bền vững, toàn diện.