dd/mm/yyyy

Ngành giáo dục huyện Bắc Yên

Bắc Yên: Triển khai nhiệm vụ năm học mới

Huyện Bắc Yên (Sơn La) vừa tổng kết năm học 2021 – 2022, tuyên dương vinh danh giáo viên, học sinh xuất sắc; triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.