dd/mm/yyyy

Ngành giáo dục Bắc Yên

Ấn tượng hội thi "Thiết kế đồ dùng, đồ chơi dạy học cấp mầm non" ở huyện vùng cao Sơn La

Hội thi "Thiết kế đồ dùng, đồ chơi, dạy học mầm non" tại huyện vùng cao Sơn La với nhiều sản phẩm độc đáo và thiết thực của các cô giáo bậc học mầm non.


Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng cao Bắc Yên

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp "trồng người", do vậy, ngành giáo dục huyện Bắc Yên (Sơn La) không ngừng nỗ lực, tập trung đổi mới công tác quản lý giáo dục, siết chặt kỷ cương, nền nếp học đường, nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường.