dd/mm/yyyy

Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai

Sơn La: Nâng cao năng lực ứng phó bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn

Ngày 17/6, UBND huyện Phù Yên (Sơn La) đã tổ chức diễn tập ứng phó bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.