dd/mm/yyyy
  • Trang chủ
  • lực lượng vũ trang huyện Than Uyên

lực lượng vũ trang huyện Than Uyên

Lai Châu: Lực lượng vũ trang huyện Than Uyên góp sức xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, lực lượng vũ trang huyện Than Uyên (Lai Châu) đã đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, giúp người dân xây dựng nông thôn mới.