dd/mm/yyyy

Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ

Hội Nông dân tỉnh Sơn La: Nâng cao năng lực cán bộ, công chức và cán bộ nguồn quy hoạch

Sáng nay (25/10), Hội Nông dân tỉnh Sơn La phối hợp với Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức và cán bộ nguồn quy hoạch Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện năm 2021.