dd/mm/yyyy

Hội Nông dân tỉnh Sơn La: Nâng cao năng lực cán bộ, công chức và cán bộ nguồn quy hoạch

Sáng nay (25/10), Hội Nông dân tỉnh Sơn La phối hợp với Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức và cán bộ nguồn quy hoạch Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện năm 2021.

Dự khai giảng lớp bồi dưỡng có ông Lường Trung Hiếu, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh uỷ; Ban Giám hiệu, giảng viên Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam.

Hội Nông dân Sơn La: Nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức và cán bộ nguồn quy hoạch - Ảnh 1.

Lớp bồi dưỡng bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức và cán bộ nguồn quy hoạch Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện được tổ chức trong vòng 15 ngày (từ 25/9 - 8/11). Ảnh: Tuệ Linh.

Tham gia lớp bồi dưỡng lần này có 50 học viên là Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố; các đồng chí quy hoạch chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên ban Thường vụ Hội Nông dân, thành phố nhiệm kỳ 2018 – 2023 và nhiệm kỳ 2023 – 2028; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã; các đồng chí được quy hoạch Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Hội Nông dân Sơn La: Nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức và cán bộ nguồn quy hoạch - Ảnh 2.

Ông Lường Trung Hiếu, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi khai giảng lớp tập huấn. Ảnh: Mùa Xuân.

Nội dung lớp tập huấn sẽ tập trung vào phần quản lý và nghiệp vụ công tác hội, như: Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ; tư tưởng Hồ Chí Minh về nông dân; công tác tuyên truyền, xây dựng tổ chức hội của Hội Nông dân Việt Nam; công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật, thực hiện quy chế giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo; kỹ năng diễn thuyết trước công chúng; các hoạt động kinh tế, xã hội, xây dựng mô hình kinh tế tập thể nông nghiệp…

Hội Nông dân Sơn La: Nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức và cán bộ nguồn quy hoạch - Ảnh 3.

Đại diện Thường trực Hội Nông dân tỉnh và lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh uỷ Sơn La dự buổi khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức và cán bộ nguồn quy hoạch Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện năm 2021. Ảnh: Tuệ Linh.

Phát biểu tại buổi khai giảng lớp tập huấn, ông Lường Trung Hiếu, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, cho biết: Công tác cán bộ có vai trò quyết định đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội; là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng Hội.

Mặt khác, công tác cán bộ có ý nghĩa quyết định sự thành công của công tác Hội và xây dựng đội ngũ cán bộ; là việc thực hiện tốt nhất tất cả các khâu của công tác cán bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Hội với cơ cấu hợp lý theo yêu cầu tiêu chí "thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân", theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và "óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm" theo tư tưởng dân vận của Bác Hồ, đảm bảo tính kế thừa, ổn định và phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Hội Nông dân Sơn La: Nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức và cán bộ nguồn quy hoạch - Ảnh 4.

Giảng viên Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp giảng dạy cho các học viên là cán cán bộ, công chức và cán bộ nguồn quy hoạch Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện. Ảnh: Mùa Xuân.

Chủ tịch Hội Nông dân nhấn mạnh: Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội để chuẩn hóa phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phong cách công tác, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực và kỹ năng công tác vận động quần chúng của mỗi cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm tập hợp được hội viên, nông dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với giai cấp nông dân, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Để hoàn thành tốt nội dung của từng chuyên đề và toàn bộ chương trình của lớp học, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La đề nghị các học viên tham gia lớp bồi dưỡng cần bố trí thời gian để tham gia đầy đủ các nội dung, chương trình của lớp học; tự mình nghiên cứu chuyên đề, tìm tòi thêm tài liệu để mở rộng phạm vi nghiên cứu, liên hệ với thực tiễn công tác của địa phương, đơn vị…

Hội Nông dân Sơn La: Nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức và cán bộ nguồn quy hoạch - Ảnh 5.

Các học viên chăm chú, tập trung nghe giảng. Ảnh: Mùa Xuân.

Các giảng viên của Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực và nghiêm túc chấm điểm, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học viên một cách khách quan, phản ánh đúng trình độ học viên, tránh hình thức.

Sau khoá học, các học viên sẽ được củng cố kiến thức, tăng cường năng lực thực tiễn hoàn thành tốt nhiệm vụ hiện tại, vừa tạo điều kiện trau dồi, cập nhập kiến thức mới, đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu của chức danh quy hoạch, đảm bảo hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ trong thời gian tới.

PV Tây Bắc