dd/mm/yyyy
  • Trang chủ
  • huyện mường la phát triển chăn nuôi

huyện mường la phát triển chăn nuôi

Sơn La: Chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc

Huyện Mường La (Sơn La) đẩy mạnh tiêm vaccine, phun tiêu độc khử trùng và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc...