dd/mm/yyyy

HTX Nông nghiệp Ngọc Hoàng

HTX Nông nghiệp Ngọc Hoàng: 2 tấn thanh long ruột đỏ "bay" sang Pháp

HTX Nông nghiệp Ngọc Hoàng, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La vừa xuất khẩu 2 tấn thanh long ruột đỏ sang thị trường Pháp.