dd/mm/yyyy

Họp hđnd tỉnh lai châu

Lai Châu: Xem xét, thông qua 10 dự thảo Nghị quyết quan trọng

Sáng ngày 19/9, Kỳ họp thứ mười (chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 chính thức khai mạc.