dd/mm/yyyy
  • Trang chủ
  • hội nông dân phát triển quỹ hỗ trợ nông dân

hội nông dân phát triển quỹ hỗ trợ nông dân

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình: Quỹ hỗ trợ nông dân đạt hơn 40 tỷ

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình đã phát triển nguồn quỹ hỗ trợ nông dân đạt hơn 40 tỷ đồng; tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất.