dd/mm/yyyy

Hoàn thành công tác xóa nhà tạm

Sơn La: Bắc Yên công bố hoàn thành xóa nhà tạm

Hôm nay (1/12), UBND huyện Bắc Yên đã tổ chức Chương trình công bố Hoàn thành công tác xóa nhà tạm giai đoạn 2021-2025, theo Đề án 337 của UBND tỉnh Sơn La.