dd/mm/yyyy

Hoa quả mai sơn

Những trái na sầu riêng đầu tiên trên vùng đất Tây Bắc

Thủ phủ trồng na của tỉnh Sơn La, người dân đang vô cùng phấn khởi khi giống na sầu riêng, giống na được mang về trồng thử nghiệm đã cho thu hoạch.


Cây na trên đất Mai Sơn giúp nông dân thành triệu phú

Cây na trồng trên mảnh đất Mai Sơn (Sơn La) từ những năm 1990, với việc áp dụng các tiến bộ khoa học vào canh tác, cây na đã trở thành cây kinh tế chủ lực, giúp hàng ngàn hộ dân vươn lên làm giàu, có hộ gia đình thu nhập cả tỷ đồng mỗi năm.


Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thêm thu nhập cho người nông dân

Bỏ trồng ngô, trồng sắn sang trồng cây ăn quả, chỉ sau vài năm người dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã có thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu.