dd/mm/yyyy

hỗ trợ người nghèo

Điện Biên Đông: Dồn nguồn lực để giúp cho người dân tự vươn lên thoát nghèo

Tạo điều kiện cho người nghèo vươn lên trong cuộc sống, huyện Ðiện Biên Ðông (Điện Biên) đã huy động, lồng ghép các nguồn vốn, thực hiện các dự án, mô hình hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế cho người dân trên địa bàn. Nhiều mô hình sản xuất đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người nghèo có việc làm ổn định, tăng thu nhập.


Câu chuyện giảm nghèo ở vùng cao Bắc Yên

Những năm qua huyện Bắc Yên (Sơn La) đã triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn.


Sơn La: Nỗ lực giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, tỉnh Sơn La triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy, mức sống người dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ người nghèo giảm theo từng năm.


"Phiên chợ 0 đồng" tại vùng cao Tây Bắc

"Phiên chợ 0 đồng" cho người có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức tại sân vận động Mường Chiến, xã Ngọc Chiến (Mường La, Sơn La).


Agribank dành hơn 90 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo nhân dịp Xuân Quý mão 2023

Nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023, Agribank dành hơn 90 tỷ đồng, phối hợp cùng chính quyền, MTTQ địa phương tại 64 tỉnh thành, tặng quà cho hàng ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội.


Tín dụng chính sách tạo đột phá cho vùng “lõi nghèo” của đất nước

Sau 5 năm thực hiện, Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã đi vào cuộc sống.


Xử nghiêm vụ tráo máy Nhật bằng máy Trung Quốc phát cho người nghèo

Lợi dụng chính sách hỗ trợ hộ nghèo của Chính phủ, hàng trăm máy nông cụ được phát cho nông dân nghèo tại huyện Hàm Thuận Bắc. Nhưng khi nhận máy người dân phát hiện máy bị đánh tráo từ máy Nhật thành máy Trung Quốc.