dd/mm/yyyy

Hệ thống quản lý chất lượng tích hợp IMS

Sở GDĐT Sơn La nhận giải “Thực hành xuất sắc chất lượng châu Á năm 2022”

Sở GDĐT Sơn La đón nhận giải thưởng “Thực hành xuất sắc chất lượng châu Á năm 2022” của Tổ chức Chất lượng châu Á (ARE-QP AWARD).


Sở GDĐT Sơn La - đơn vị đầu tiên ở Việt Nam được cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng tích hợp IMS

Hệ thống quản lý chất lượng tích hợp IMS của Sở GDĐT tỉnh Sơn La đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 và ISO 21001:2018...


Sở GDĐT Sơn La sẵn sàng được cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tích hợp IMS

Sáng 22/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Sơn La đã tổ chức chương trình bế mạc đánh giá ngoài hệ thống quản lý chất lượng tích hợp IMS (ISO 9001:2015 & ISO 21001:2018).


Sở GDĐT Sơn La – đơn vị đầu tiên ở Việt Nam áp dụng và vận hành hệ thống tích hợp IMS

Sáng 21/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Sơn La đã tổ chức chương trình khai mạc đánh giá ngoài hệ thống quản lý chất lượng tích hợp IMS (ISO 9001:2015 & ISO 21001:2018).


Sở GDĐT Sơn La: Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng tích hợp ISO 9001:2015 & ISO 21001:2018

Sáng 10/11, Sở GDĐT tỉnh Sơn La đã tổ chức chương trình đánh giá nội bộ lần 2 năm 2021 hệ thống quản lý chất lượng tích hợp IMS (ISO 9001:2015 & ISO 21001:2018).