dd/mm/yyyy

Hệ thống chính trị

Bình Dương tinh giản hàng nghìn cán bộ, công chức

Việc thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn giúp Bình Dương tinh giản được hàng nghìn cán bộ công chức, viên chức.


Nậm Nhùn: Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị

Đảng bộ huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) luôn chú trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc...


Nông thôn Tây Bắc: 10 kết quả nổi bật của tỉnh Sơn La năm 2021

Năm 2021, tỉnh Sơn La đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.


Hải Dương huy động cả hệ thống chính trị, duy trì tập trung cao độ phòng chống dịch Covid-19

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cho biết toàn tỉnh sẽ huy động cả hệ thống chính trị, duy trì tập trung cao độ, phòng chống dịch Covid-19, sớm nhất đem lại cuộc sống bình thường mới cho người dân.


Đại hội Đảng XIII: Điểm nhấn "chỉnh đốn Đảng" và "xây dựng hệ thống chính trị trong sạch"

Theo GS-TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, một trong những điểm mới, điểm nhấn trong Văn kiện Đại hội XIII là gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.


Tiền Giang: “Sắc vóc” của 2 huyện nông thôn mới

Huyện Chợ Gạo và huyện Gò Công Đông được Tiền Giang chọn để ra mắt huyện nông thôn mới (NTM) vào giữa năm 2020. Sau thời gian quyết liệt chỉ đạo cùng sự chung tay thực hiện của cả hệ thống chính trị, “sắc vóc” huyện NTM của 2 địa phương này đã rõ nét lên nhiều.


Hà Nội: Còn 9 thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức Đảng

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 109-KH/TU tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư theo Đề án 06-ĐA/TU, ngày 24.9.2013, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.


3.000 tỷ đồng cho NTM Quảng Nam: Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc

Quảng Nam đang xây dựng đề án phát triển sản xuất để tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thúc đẩy hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và phát triển ngành nghề nông thôn nhằm bảo đảm tiêu thụ sản phẩm bền vững, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.


Phú Nhuận từng bước xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đáp ứng nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò hạt nhân của chi bộ thôn, vai trò của mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội xã Phú Nhuận


Cả hệ thống chính trị dốc sức xây dựng nông thôn mới

Thực hiện phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 - 2020", năm 2016 Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn vị trên địa bàn đã tích cực tham gia.