dd/mm/yyyy

Nậm Nhùn: Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị

Đảng bộ huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) luôn chú trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc...


Clip: Huyện biên giới Nậm Nhùn - Lai Châu: Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở cơ sở.

Những giải pháp nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị

Hơn 1 thập kỷ qua, song song với công tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa bàn biên giới, Đảng bộ huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Chia sẻ với phóng viên báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt/Trangtraiviet điện tử, ông Trần Quốc Khanh – Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) cho biết: Chúng tôi xác định vai trò đặc biệt quan trọng của hệ thống chính trị ở cơ sở trong công tác vận động quần chúng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, Huyện uỷ đã ban hành Đề án chuyên đề, quán triệt các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Lai Châu: Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị - Ảnh 2.

Đảng bộ huyện Nậm Nhùn, Lai Châu xác định vai trò đặc biệt quan trọng của hệ thống chính trị ở cơ sở trong công tác vận động quần chúng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ảnh Tuấn Hùng

Cùng với đó, chúng tôi phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách các đảng bộ cơ sở trực tiếp dự sinh hoạt đảng ủy và chi bộ trực thuộc. Định kỳ hằng quý tổ chức giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn.

Thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng quán triệt, học tập các nghị quyết của đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng.

Lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, chúng tôi coi trọng quán triệt, chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm quy chế làm việc và duy trì nề nếp chế độ sinh hoạt. Tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của đảng ủy, của cấp trên.

Lai Châu: Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị - Ảnh 3.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, Lai Châu từng bước được nâng cao. Qua đó tăng cường sức chiến đấu, năng lực lãnh, chỉ đạo được nâng cao, tạo được khối đoàn kết toàn dân vững chắc. Ảnh Tuấn Hùng

Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ cơ sở đảm bảo yêu cầu về chất lượng, số lượng, cơ cấu và đồng bộ với xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng.

Huyện đã luân chuyển, điều động cán bộ cấp huyện về giữ các chức vụ chủ chốt tại cơ sở để rèn luyện, đào tạo, tăng cường lực lượng giúp địa phương, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng, quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên.

Nhờ thực hiện những giải pháp chủ động, đồng bộ, quyết liệt, đến nay sau 10 năm thành lập, chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở từng bước được nâng lên. Qua đó tăng cường sức chiến đấu, năng lực lãnh, chỉ đạo được nâng cao, tạo được khối đoàn kết toàn dân vững chắc.

Chất lượng hoạt động hệ thống chính trị được nâng cao cho hiệu quả lớn

Qua câu chuyện với ông Trần Quốc Khanh, chúng tôi hiểu thêm về những nỗ lực của Đảng bộ huyện trong 10 năm qua trong công tác nâng cao hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở của địa phương và đạt được những bước tiến vượt bậc.

Thời điểm tháng 6/2013, đội ngũ cán bộ huyện còn 106 người chưa tốt nghiệp hệ thống chính trị, 13 người chưa đạt trình độ tiểu học, 96 người chưa qua đào tạo về chuyên môn, 154 người chưa qua đào tạo về lý luận chính trị; 20/70 bản chưa có chi bộ; 11/32 trường học chưa đủ đảng viên, 8/11 trạm y tế chưa có chi bộ.

Lai Châu: Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị - Ảnh 4.

Hệ thống chính trị ở cơ sở đã tốt công tác quy hoạch cán bộ cơ sở đảm bảo yêu cầu về chất lượng, số lượng, cơ cấu và đồng bộ với xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Ảnh Tuấn Hùng

Thì đến nay, cơ bản đội ngũ cán bộ trong huyện đã đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó 23 người có trình độ thạc sỹ, 51 người có trình độ cao cấp lý luận chính trị; 100% trường học, trạm y tế, bản có chi bộ, không còn tình trạng "trắng" đảng viên và "trắng" tổ chức đảng ở cơ sở.

Đội ngũ cán bộ ở cơ sở từng bước được chuẩn hóa, đảm bảo số lượng, nâng cao về chất lượng, cơ bản đồng bộ về cơ cấu. Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền cấp xã có nhiều chuyển biến ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở cơ sở, nhất là trong điều hành phát triển nông, lâm nghiệp, quản lý đất đai, tài nguyên - môi trường, đô thị, đảm bảo an ninh nông thôn.

Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượng đảng viên tăng nhanh, 10 năm qua, toàn Đảng bộ đã kết nạp gần 1.100 quần chúng ưu tú vào đảng.

Lai Châu: Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị - Ảnh 5.

Chú trọng xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, qua đó an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, Lai Châu được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Ảnh Tuấn Hùng

Toàn huyện có trên 65% trưởng bản là đảng viên, gần 22% bí thư chi bộ kiêm trưởng bản. Nhờ những chuyển biến tích cực trên, Đảng bộ huyện hiện có 50 tổ chức cơ sở đảng, 130 chi bộ trực thuộc với gần 1.900 đảng viên. 100% chính quyền cấp xã được xếp loại khá, tốt trở lên.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở tiếp tục có sự đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; phát huy vai trò trong xây dựng khối đoàn kết các dân tộc; tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; chất lượng giám sát, phản biện xã hội từng bước được nâng lên. Kết quả xếp loại MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã bình quân hằng năm xếp loại tốt đạt 38,9%, khá đạt 43%, trung bình 16,4%.

Những kết quả trên thể hiện rõ quyết tâm của Đảng bộ huyện Nậm Nhùn trong xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần quan trọng trong hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện hằng năm cơ bản đạt và vượt kế hoạch, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm; chất lượng giáo dục được nâng lên; chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Lai Châu: Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị - Ảnh 6.

Đảng bộ huyện Nậm Nhùn, Lai Châu quan tâm, lãnhchỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ủy, chi bộ; quan tâm phát triển đảng viên ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, nơi còn ít đảng viên. Qua đó từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Ảnh Tuấn Hùng

Chia sẻ thêm với chúng tôi, ông Trần Quốc Khanh, Bí thư Huyện uỷ huyện Nậm Nhùn, Lai Châu cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Huyện ủy Nậm Nhùn xác định tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy xã, thị trấn đối với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở cơ sở, đảm bảo sâu sát, thiết thực, hiệu quả.

Chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ủy, chi bộ; quan tâm phát triển đảng viên ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, nơi còn ít đảng viên.

Tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với cấp ủy cấp dưới trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên… hướng tới mục tiêu tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo tiền đề để xây dựng huyện ổn định, phát triển bền vững, phấn đấu đưa Nậm Nhùn ra khỏi tình trạng huyện nghèo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII.

Tuấn Hùng