dd/mm/yyyy

Huyện Nậm Nhùn: Nỗ lực chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh

Thời gian qua, ngành GD&ĐT huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc nuôi dưỡng, nâng cao sức khoẻ cho học sinh…

Clip: Ngành giáo dục Nậm Nhùn, Lai Châu nỗ lực chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh.

Tuấn Hùng