dd/mm/yyyy

Huyện Nậm Nhùn thực hiện tốt các nhiệm vụ 9 tháng đầu năm

Ngày 3/10, UBND tỉnh Lai Châu kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm tại huyện Nậm Nhùn…

Nhiều chỉ tiêu được huyện Nậm Nhùn thực hiện tốt

9 tháng đầu năm, huyện Nậm Nhùn triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời, đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Sản lượng lúa Đông xuân vượt kế hoạch đề ra. Công tác chuẩn bị đất, giống, phân bón gieo trồng vụ xuân hè được chỉ đạo quyết liệt.

Công tác trồng rừng, tuần tra, bảo vệ rừng được triển khai thường xuyên, tỷ lệ che phủ rừng đạt 55,72%, đạt 98,8% kế hoạch. Hoạt động thương mại - dịch vụ cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân.

Giáo dục và đào tạo của huyện Nậm Nhùn đạt thành tích cao - Ảnh 1.

Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, trưởng đoàn kiểm tra, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh Lai Châu; Ông Trần Quốc Khanh – Bí thư Huyện ủy Nậm Nhùn, Chủ tịch HĐND huyện; Hà Văn Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn; đại diện lãnh đạo các phòng, cơ quan chuyên môn tham dự hội nghị. Ảnh Bảo Anh

Thời gian qua, huyện Nậm Nhùn đã hoàn thành tốt chương trình dạy và học, chất lượng giáo dục và đào tạo từng bước được nâng cao; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm thường xuyên...

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với người có công, người có uy tín, các đối tượng bảo trợ xã hội. Tình hình an ninh, trật tự cơ bản ổn định, đường biên, mốc giới được giữ vững.

Giáo dục và đào tạo của huyện Nậm Nhùn đạt thành tích cao - Ảnh 2.

Huyện Nậm Nhùn mong muốn được bổ sung nguồn kinh phí để thực hiện việc quy hoạch xây dựng NTM, sớm ban hành tiêu chuẩn, định mức, hướng dẫn thực hiện các nội dung về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, liên kết sản xuất thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh Bảo Anh

Công tác cải cách hành chính được tập trung đẩy mạnh. Chính quyền từ huyện đến cơ sở được củng cố và kiện toàn, đảm bảo hoạt động thường xuyên, hiệu lực, hiệu quả.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công được thực hiện các bước theo đúng quy định của Luật đầu tư công và các quy định của pháp luật.

Huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) tăng cường rà soát các chỉ tiêu để thực hiện tốt hơn

Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu đã biểu dương, chúc mừng những kết quả mà huyện Nậm Nhùn đã đạt được trong 9 tháng đầu năm trên các lĩnh vực và khẳng định, kết quả đó thể hiện sự sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, sự nỗ lực rất cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nậm Nhùn.

Giáo dục và đào tạo của huyện Nậm Nhùn đạt thành tích cao - Ảnh 3.

Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến làm rõ một số đề xuất, kiến nghị của huyện Nậm Nhùn, đưa ra những gợi ý để huyện Nậm Nhùn hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới. Ảnh Bảo Anh

Phó chủ tịch thường trực tỉnh Lai Châu nhấn mạnh một số kết quả nổi bật của huyện Nậm Nhùn trong thời gian qua như thu hút đầu tư, các nội dung phát triển sinh kế cho người dân, phát triển du lịch, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh tại cơ sở... và cho rằng đó là nền tảng để huyện tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu đề nghị huyện Nậm Nhùn tập trung rà soát kỹ từng chỉ tiêu để đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tập trung chỉ đạo, điều hành phù hợp với tình hình.

Giáo dục và đào tạo của huyện Nậm Nhùn đạt thành tích cao - Ảnh 4.

Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao các sở, ngành phối hợp, hướng dẫn những nội dung, phạm vi thuộc thẩm quyền của đơn vị để tạo căn cứ cho huyện Nậm Nhùn tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Ảnh Bảo Anh

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu mong muốn huyện Nậm Nhùn phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. 

Tăng cường các biện pháp siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách Nhà nước; đẩy mạnh thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn… 

Bảo Anh