dd/mm/yyyy

Lai Châu: Nậm Nhùn đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ rừng

Thời gian qua, Hạt kiểm lâm huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) đã có nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR trên địa bàn.

Khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR ở Nậm Nhùn

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Đặng Duy Tôn – Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Nậm Nhùn, cho hay: Huyện Nậm Nhùn có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn gần 77.400 ha (gồm cả cây cao su), địa bàn rộng, địa hình chia cắt phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, thời tiết nắng nóng thay đổi bất thường nên đã ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR.

Mật độ dân cư phân bố không đồng đều, nhận thức của người dân còn những mặt hạn chế, vẫn còn tình trạng canh tác nương rẫy không tập trung và chưa được quy hoạch chặt chẽ. Đa số người dân vùng cao chủ yếu sản xuất trên nương là chính, ruộng nước ít dẫn đến tình trạng phá rừng làm nương luôn tiềm ẩn nên công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR còn gặp nhiều khó khăn.

Lai Châu: Nậm Nhùn đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ rừng - Ảnh 1.

Huyện Nậm Nhùn có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn, địa bàn rộng, địa hình chia cắt phức tạp, giao thông đi lại khó khăn ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR. (Ảnh: Phạm Hoài)

Bên cạnh đó, Hiện nay hạt có 20 cán bộ (văn phòng 3 cán bộ, địa bàn 17 cán bộ), lực lượng kiểm lâm mỏng, nghiệp vụ điều tra còn hạn chế dẫn đến việc kiểm tra, phát hiện các vụ vi phạm còn chưa kịp thời. Điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR còn thiếu.

Nhận thức về vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR của một số cấp ủy chính quyền cơ sở chưa cao. Sự hiểu biết về tầm quan trọng của rừng đối với đời sống con người của một bộ phận nhân dân còn nhiều hạn chế.

Hạt kiểm lâm huyện Nậm Nhùn vượt khó đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ rừng

Theo Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Nậm Nhùn, nhằm khắc phục những khó khăn đó, đầu năm 2022, Hạt kiểm lâm Nậm Nhùn đã đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành một số văn bản, chỉ thị trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, PCCCR; bổ sung phương án, kế hoạch bảo vệ rừng, PCCCR cấp huyện và 11 phương án, kế hoạch bảo vệ rừng, PCCCR cấp xã, thị trấn

Đồng thời, Hạt củng cố và kiện toàn 1 Ban Chỉ huy PCCCR huyện giai đoạn 2021 – 2025; kiện toàn 11 Ban Chỉ huy PCCCR cấp xã, thị trấn giai đoạn 2021 – 2025; duy trì 69 tổ chuyên trách bảo vệ rừng ở các thôn, bản.

Lai Châu: Nậm Nhùn đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ rừng - Ảnh 2.

Hạt kiểm lâm Nậm Nhùn tổ chức tốt công tác tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân về luật lâm nghiệp, tại các thôn, bản trên địa bàn. (Ảnh: Phạm Hoài)

Tăng cường, tập trung cán bộ ở những xã trọng điểm có nguy cơ cháy rừng, phá rừng, khai thác lâm sản. Hướng dẫn nhân dân kỹ thuật phát đường băng cản lửa, đốt nương an toàn.

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền Luật lâm nghiệp tới cộng đồng dân cư các thôn, bản trên địa bàn huyện thông qua các văn bản chỉ đạo các cấp trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, PCCCR với nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu và sát với thực tế tại địa phương. Kết quả tuyên truyền được 11/11 xã, thị trấn; 86 lượt cuộc họp thôn, bản với 5.658 lượt người tham gia.

Tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền cơ sở trong công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR; trấn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; xử lý các vụ vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp theo đúng quy định pháp luật. Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch, phương án bảo vệ rừng.

Lai Châu: Nậm Nhùn đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ rừng - Ảnh 3.

Cán bộ Hạt kiểm lâm Nậm Nhùn đang hướng dẫn nhân dân kỹ thuật phát đường băng cản lửa, đốt nương an toàn. (Ảnh: Phạm Hoài)

Từ đó, cấp ủy, chính quyền cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy tốt vai trò trách nhiệm quản lý về rừng và đất lâm nghiệp theo quy định, bước đầu đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân trong việc quản lý bảo vệ rừng, PCCCR.

Nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ rừng ở Nậm Nhùn trong thời gian tới

Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Nậm Nhùn, cho biết: Thời gian tới, Hạt tiếp tục nâng cao vai trò quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, UBND các cấp trong công tác bảo vệ phát triển rừng.

Bố trí sắp xếp Kiểm lâm phụ trách địa bàn phù hợp với năng lực, điều kiện. Có kế hoạch tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công chức còn yếu về chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác quản lý bảo vệ rừng trong giai đoạn hiện nay.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng và PCCCR trong cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, trường học để mọi người nhận thức sâu sắc việc bảo vệ rừng, PCCCR là trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn xã hội.

Lai Châu: Nậm Nhùn đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ rừng - Ảnh 4.

Việc bảo vệ và phát triển rừng ngày càng được chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Nậm Nhùn quan tâm, đẩy mạnh. (Ảnh: PHạm Hoài)

Phân vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy, tổ chức lực lượng thường trực, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, tăng cường kiểm tra hướng dẫn nhân dân trong việc phát, đốt nương rẫy; sẵn sàng lực lượng và phương tiện tham gia chữa cháy, để tổ chức chữa cháy kịp thời, khẩn trương và hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ khi có cháy rừng và cháy thảm cỏ xảy ra; làm tốt công tác kiểm tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật lâm nghiệp.

Tranh thủ và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn hỗ trợ, phát huy nội lực trong nhân dân nhằm phát triển bền vững vốn rừng hiện có, đồng thời đẩy mạnh công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Thanh Ngân-Phạm Hoài