dd/mm/yyyy

Lai Châu: Hạt Kiểm lâm Nậm Nhùn làm tốt công tác bảo vệ rừng

Thời gian qua, Hạt Kiểm lâm Nậm Nhùn đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn…

Hạt Kiểm lâm Nậm Nhùn phát huy vai trò trong bảo vệ rừng và PCCCR

Huyện Nậm Nhùn có diện tích có rừng hơn 77.300ha (gồm cả cây cao su), tỷ lệ che phủ rừng đạt 55,72%. Để thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn huyện, Hạt Kiểm lâm Nậm Nhùn đã cử cán bộ thường trực 24/24h, thường xuyên báo cáo tình hình xảy ra trên địa bàn với cơ quan cấp trên để kịp thời xử lý các vụ vi phạm và huy động lực lượng tham gia chữa cháy khi có cháy rừng và cháy thảm cỏ xảy ra; luôn xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức đi kiểm tra, giám sát hoạt động của kiểm lâm địa bàn của 11 xã, thị trấn.

Hạt Kiểm lâm Nậm Nhùn: Làm tốt công tác bảo vệ rừng và PCCCR - Ảnh 1.

Cán bộ Hạt kiểm lâm Nậm Nhùn thường xuyên đi tuần tra bảo vệ rừng. (Ảnh: Thanh Ngân)

Đồng thời, Hạt thường xuyên kiểm tra công tác tham mưu của kiểm lâm địa bàn cho cấp Uỷ, chính quyền địa phương trong công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR, thời gian chấp hành ngày công, giờ công ở địa bàn, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm luật cán bộ công chức; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công chức, chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của ngành, của cơ quan.

Hiệu quả quản lý bảo vệ rừng và PCCCR ở Hạt Kiểm lâm Nậm Nhùn 

Trao đổi với PV, ông Đặng Duy Tôn - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Nậm Nhùn, cho biết: Ngay từ đầu năm, đơn vị đã phân công, chỉ đạo cán bộ xuống địa bàn tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR. Hạt cũng tăng cường cán bộ Kiểm lâm tới những vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy, phá rừng, qua đó, công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Hạt Kiểm lâm Nậm Nhùn: Làm tốt công tác bảo vệ rừng và PCCCR - Ảnh 2.

Cán bộ Hạt kiểm lâm Nậm Nhùn hướng dẫn người dân trong việc phát, đốt nương rẫy. (Ảnh: Thanh Ngân)

Hạt kiểm lâm Nậm Nhùn đã xây dựng tốt phương án, kế hoạch bảo vệ rừng. Tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng giữa trưởng bản với chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Tham mưu cho cấp Uỷ, chính quyền các xã, thị trấn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp.

Bên cạnh đó, Hạt đã củng cố, kiện toàn 11/11 Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy; duy trì 69 tổ chuyên trách quản lý bảo vệ rừng cấp xã, thị trấn. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục luật lâm nghiệp tới 11/11 xã, thị trấn; 55 lượt cuộc họp thôn, bản với 3.346 người dân tham gia.

Tính từ 01/01/2022 đến nay, tổng số vụ vi phạm Luật lâm nghiệp đã phát hiện được trên địa bàn là: 04 vụ, trong đó: tàng trữ lâm sản trái pháp luật 01 vụ; vận chuyển lâm sản trái pháp luật 02 vụ; khai thác rừng trái pháp luật 01 vụ. Tang vật vi phạm tạm giữ, tịch thu gồm: 7,434 m3 gỗ xẻ thông thường; 01 cá thể động vật rừng nguy cấp quý, hiếm, nhóm IIB (cầy vòi mốc), trọng lượng: 3,45 kg. Hạt thu nộp vào ngân sách nhà nước: 6.000.000 đồng.

Hạt Kiểm lâm Nậm Nhùn: Làm tốt công tác bảo vệ rừng và PCCCR - Ảnh 3.

Cán bộ Hạt kiểm lâm Nậm Nhùn tổ chức các buổi họp thôn, bản để tuyên truyền, giáo dục luật lâm nghiệp tới người dân. (Ảnh: Thanh Ngân)

Nhiều giải pháp nâng cao công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR

Trong thời gian tới, Hạt Kiểm lâm Nậm Nhùn tiếp tục nâng cao vai trò quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác bảo vệ phát triển rừng.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tới toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị; công tác tuyên truyền giáo dục, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng và PCCCR trong cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, trường học để mọi người nhận thức sâu sắc việc bảo vệ rừng, PCCCR là trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn xã hội.

Phân vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy, tổ chức lực lượng thường trực, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, tăng cường kiểm tra hướng dẫn nhân dân trong việc phát, đốt nương rẫy; sẵn sàng lực lượng và phương tiện tham gia chữa cháy, để tổ chức chữa cháy kịp thời, khẩn trương và hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ khi có cháy rừng và cháy thảm cỏ xảy ra; làm tốt công tác kiểm tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật lâm nghiệp.

Thanh Ngân-Phạm Hoài