dd/mm/yyyy

Huyện Nậm Nhùn tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự đô thị

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền trong quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, đến nay thị trấn Nậm Nhùn (Nậm Nhùn, Lai Châu) có nhiều thay đổi...

Clip: Thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) chú trọng công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị.


Tuấn Hùng