dd/mm/yyyy

Giúp nhau vượt khó

Video: Phụ nữ vùng cao Sơn La mách nhau cách vượt khó làm giàu

Dân vận khéo, giúp nhau phát triển kinh tế, tạo nguồn vốn vay không lãi cho hội viên nghèo... nhiều mô hình sáng tạo được hội Liên hiệp phụ nữ huyện Yên Châu (Sơn La) triển khai, nhân rộng nhằm giúp phụ nữ vượt khó, làm giàu trên mảnh đất quê hương.


Sơn La: Phụ nữ dân tộc giúp nhau vượt khó

Dân vận khéo giúp nhau phát triển kinh tế, tạo nguồn vốn vay không lãi cho hội viên nghèo… Nhiều cách làm, mô hình sáng tạo đã và đang được Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Yên Châu (Sơn La) triển khai, nhân rộng nhằm giúp phụ nữ vượt khó, làm giàu trên mảnh đất quê hương.