dd/mm/yyyy

Giữ diện tích lúa

Giữ hay giảm diện tích lúa ĐBSCL (Bài 5): Lợi nhuận của dân vào túi doanh nghiệp, đừng cứ nai lưng ra làm?

GS Võ Tòng Xuân khẳng định, cần cân nhắc việc giảm diện tích lúa ĐBSCL, đồng thời tìm giải pháp nâng cao thu nhập cho nông dân trồng lúa.


Giữ hay giảm diện tích lúa ĐBSCL (Bài 4): Doanh nghiệp hiến kế giúp thu nhập người trồng lúa tăng gấp ba

Trong khi các chuyên gia kinh tế, chính sách hàng đầu Việt Nam cho rằng, cần phải giảm diện tích lúa ĐBSCL thì một số doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo quy mô lớn trong vùng lại không đồng tình.