dd/mm/yyyy

Giống lúa nếp N87, nếp tan địa phương

Nông thôn Tây Bắc: Thuận Châu tập trung chăm sóc lúa vụ xuân

Vụ xuân năm nay, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La gieo cấy được khoảng 1.900 ha lúa, bằng 100% so với kế hoạch. Cơ cấu chủ yếu là các giống lúa nếp N87, 86, N97 và nếp tan địa phương, thời điểm này thời tiết nắng ấm, nước tưới thuận lợi nên cây lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt.