dd/mm/yyyy

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực

Sơn La: Triển khai nhiều giải pháp phát triển nguồn nhân lực

Thời gian tới, tỉnh Sơn La sẽ triển khai nhiều giải pháp để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.