dd/mm/yyyy

Giải pháp phát triển kinh tế

Lai Châu: Sìn Hồ thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế

Huyện Sìn Hồ đang có nhiều giải pháp giúp nền kinh tế trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng…


Mường La nhiều giải pháp hữu hiệu phát triển kinh tế

Thời gian qua, huyện Mường La (Sơn La) đã và đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế trên địa bàn.