dd/mm/yyyy

Lai Châu: Sìn Hồ thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế

Huyện Sìn Hồ đang có nhiều giải pháp giúp nền kinh tế trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng…

Kinh tế Sìn Hồ có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Đồng Văn Liệt – Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu), cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp (đặc biệt trong quý I), thiên tai gây thiệt hại về tài sản nhà nước và của người dân, dẫn đến việc phát triển kinh tế của huyện gặp không ít khó khăn. Song, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai tốt nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả; kịp thời khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, sớm ổn định đời sống của người dân. Do đó, tình hình kinh tế trong 6 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, so với cùng kỳ, cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch giao.

Lai Châu: Sìn Hồ nhiều giải pháp phát triển kinh tế - Ảnh 1.

Tổng diện tích gieo trồng 6 tháng đầu năm (tính đến ngày 30/6) trên địa bàn huyện Sìn Hồ là 22.505,4 ha, đạt 95,1% kế hoạch. (Ảnh: Phạm Hoài)

Về trồng trọt huyện chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn người dân thu hoạch lúa Đông Xuân, thực hiện sản xuất vụ Xuân Hè và vụ mùa bảo đảm khung thời vụ theo kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng 6 tháng đầu năm (tính đến ngày 30/6) đạt 22.505,4 ha, đạt 95,1% kế hoạch (KH).

Chăn nuôi trên địa bàn tiếp tục duy trì và phát triển. Tổng đàn gia súc hiện có 74.095 con, đạt 97,3% KH, tăng 4% so với cùng kỳ; tổng đàn gia cầm 310.000 con, đạt 93,9% KH, tăng 2,6% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng đạt gia súc đạt 2,6%/5%, đạt 51% KH , tăng 15,9% so với cùng kỳ.

Diện tích nuôi trồng thủy sản toàn huyện (tính đến ngày 30/6) là 176 ha, đạt 100% KH; tổng sản lượng đánh bắt và nuôi trồng đạt 209/356 tấn, đạt 58,7% KH, tăng 10% so với cùng kỳ. Số lồng cá hiện có 235/240 lồng, đạt 97,9% KH.

Lai Châu: Sìn Hồ nhiều giải pháp phát triển kinh tế - Ảnh 2.

Trong 6 tháng đầu năm, diện tích nuôi trồng thủy sản toàn huyện là 176 ha, số lồng cá hiện có 235/240 lồng. (Ảnh: Phạm Hoài)

Công tác chăm sóc, bảo vệ rừng được triển khai tích cực, đến nay, toàn huyện đã thực hiện trồng được 100/190 ha, đạt 52,6%KH (trong đó: quế 80ha/150ha; trồng rừng phòng hộ 20ha/40ha). Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,12%/42,12%, đạt 100% KH.

Tính đến hết tháng 6, trên địa bàn huyện đã có 181/185 bản có điện, đạt 97,83%; số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia 16.899/17.220 hộ đạt 98,1% KH.

Tổng thu ngân sách của huyện là: 467.618/687.282 triệu đồng, đạt 68% KH; chi ngân sách thực hiện 298.426/687.282 triệu đồng, đạt 43,4% KH.

Nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy nền kinh tế ở Sìn Hồ

Theo Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ, để tiếp tục phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế cũng như thúc đẩy nền kinh tế trên địa bàn. Huyện tập trung các giải pháp phát triển kinh tế như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất quy mô lớn, theo chuỗi giá trị và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Tiếp tục duy trì và phát triển các vùng liên kết và bao tiêu sản phẩm; mở rộng và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất mới có hiệu quả cao vào sản xuất.

Lai Châu: Sìn Hồ nhiều giải pháp phát triển kinh tế - Ảnh 3.

Việc chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện Sìn Hồ. (Ảnh: Phạm Hoài)

Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và tiếp tục điều tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; tăng cường công tác phòng chống mưa lũ và sạt lở đất, tiếp tục tuyên truyền, vận động người di chuyển ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở.

Triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới theo hướng toàn diện, bền vững, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của người dân nông thôn.

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước; quản lý chặt chẽ và khai thác tốt các nguồn thu tại địa phương, góp phần đảm bảo kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn.

Đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thi công các công trình; tập trung thi công đảm bảo khối lượng; thanh toán, giải ngân các nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch giao.

Lai Châu: Sìn Hồ nhiều giải pháp phát triển kinh tế - Ảnh 4.

Huyện Sìn Hồ ngày càng chú trọng đầu tư đường xá, việc lưu thông hàng hóa thuận tiện sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế trên địa bàn. (Ảnh: Phạm Hoài)

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện; tăng cường chỉ đạo lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Sìn Hồ; tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác góp đất trồng cao su trên địa bàn.

Với những giải pháp thiết thực của các cấp chính quyền, hy vọng nền kinh tế của huyện vùng cao Sìn Hồ ngày càng khởi sắc, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện - giao thương hàng hóa thuận lợi, góp phần tô điểm thêm những gam màu tươi sáng trong bức tranh kinh tế trên địa bàn.

Thanh Ngân-Phạm Hoài