dd/mm/yyyy

Sìn Hồ tập trung thực hiện các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế

Thời gian qua, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân…

Cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế ở Sìn Hồ

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Đồng Văn Liệt - Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ, cho biết: Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt mang tính nền tảng trong thực hiện các chỉ tiêu đề ra. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy, chính quyền địa phương đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sát với điều kiện thực tế từng năm.

Với mục tiêu xây dựng huyện Sìn Hồ ổn định và phát triển, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Sìn Hồ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 11 chỉ tiêu về xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, về kinh tế đề ra các mục tiêu: thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực 47.000 tấn; tốc độ tăng trưởng đàn gia súc từ 4-5%/năm; mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo 3%, giải quyết việc làm cho 1.000 lao động/năm…

Sìn Hồ tập trung thực hiện các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế - Ảnh 1.

Huyện Sìn Hồ đang tích cực thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với người dân trồng cây đương quy, Atiso tại các xã vùng cao. (Ảnh: PV Tây Bắc)

Để cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế, huyện Sìn Hồ đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, triển khai chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Chú trọng công tác dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn gắn với vận động người dân cho con em đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước. Bên cạnh đó, huyện cũng đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp với Ngân hàng Chính sách huyện hội tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với nguồn vốn để đầu tư phát triển các mô hình kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa.

Những kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế ở Sìn Hồ.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của người dân, tính đến hết năm 2021, huyện Sìn Hồ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế đề ra với tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 46.377 tấn, đạt 100,6% kế hoạch; tổng đàn gia súc 72.253 con; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 32,5 triệu đồng/người/năm (đạt 100% kế hoạch giao), tăng 4,8% (1,5 triệu đồng) so với năm 2020...

Sìn Hồ tập trung thực hiện các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế - Ảnh 2.

Năm 2022, huyện Sìn Hồ sẽ giải quyết việc làm mới cho 1.000 lao động. (Ảnh: PV Tây Bắc)

Bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện. Về tiêu chí nông thôn mới, năm 2021, huyện Sìn Hồ bình quân đạt 14,7 tiêu chí/xã. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Tính đến hết năm 2021, huyện Sìn Hồ đã đưa 2.672 lao động đi làm việc ở các công ty, doanh nghiệp ở trong nước; thực hiện 39 lớp đào tạo nghề cho 1.200 học viên lao động nông thôn.

Năm 2022, Đảng bộ, chính quyền huyện Sìn Hồ xác định 10 chỉ tiêu phát triển quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực kinh tế, huyện phấn đấu thu nhập bình quân đầu người tăng 2 triệu đồng/người so với năm 2021; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 3%; giải quyết việc làm mới cho 1.000 lao động; đào tạo, bồi dưỡng nghề cho 1.000 lao động; tổng sản lượng lương thực có hạt 45.892 tấn; tốc độ tăng trưởng đàn gia súc đạt 4,5%/năm; tiếp tục duy trì và giữ vững xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, tiêu chí nông thôn mới trung bình 15,5 tiêu chí/xã…

Sìn Hồ tập trung thực hiện các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế - Ảnh 3.

Huyện Sìn Hồ khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng tập trung, quy mô lớn. (Ảnh: PV Tây Bắc)

Theo Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ, để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thay đổi tập quán canh tác lạc hậu; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Đồng thời, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, trong đó tập trung phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu tại các khu vực đã được quy hoạch; kêu gọi và thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn đầu tư vào huyện.

Khuyến khích phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng chuồng trại tập trung, quy mô lớn, từng bước chuyển từ mục tiêu chăn nuôi lấy sức kéo sang mục tiêu sản xuất thực phẩm hàng hóa nhằm tăng giá trị sản phẩm. Chú trọng công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động... qua đó, giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững.

Với những định hướng cụ thể, giải pháp phù hợp tin rằng các chỉ tiêu phát triển kinh tế trong năm 2022 của huyện Sìn Hồ đề ra sẽ đạt và vượt so với kế hoạch đề. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để huyện thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thanh Ngân-Phạm Hoài