dd/mm/yyyy

Chính sách hỗ trợ sản xuất “tiếp sức” cho nông nghiệp Sìn Hồ phát triển

Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ sản xuất, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) đã tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp. Người dân các xã, bản trong huyện mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất theo hướng hàng hóa, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng các loại cây trồng, vật nuôi.

Năm 2016, HĐND tỉnh Lai Châu đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-HĐND, ngày 28/6/2016 quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 – 2021. Thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, huyện Sìn Hồ đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể. Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, huyện Sìn Hồ đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Thông qua các cuộc họp bản, tiểu khu; qua hệ thống loa phát thanh của xã, bản... Qua công tác tuyên truyền, người dân các xã, bản trong huyện hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của các chính sách, từ đó tích cực tham gia thực hiện đề án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện.

Chính sách hỗ trợ sản xuất “tiếp sức” cho nông nghiệp Sìn Hồ phát triển - Ảnh 1.

Huyện Sìn Hồ đã và đang tập trung chỉ đạo phát triển cây dược liệu ở các xã vùng cao trên địa bàn.

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Nguyễn Quốc Vương – Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ, cho biết: Trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất theo nghị quyết của HĐND tỉnh, huyện Sìn Hồ thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ việc tổng hợp nhu cầu, xây dựng kế hoạch đến các bước triển khai thực hiện chính sách đều được các xã, thị trấn công khai để người dân được biết, được tham gia ý kiến. Người dân được lựa chọn và đăng ký nhu cầu hỗ trợ cây, con giống các loại phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình và địa phương. Được hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ của tỉnh, người dân các xã, bản trong huyện phấn khởi, yên tâm lao động sản xuất, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện phát triển.

Chính sách hỗ trợ sản xuất “tiếp sức” cho nông nghiệp Sìn Hồ phát triển - Ảnh 2.

Chính sách hỗ trợ sản xuất của tỉnh Lai Châu "tiếp sức" cho nông nghiệp Sìn Hồ phát triển.

Thực tế cho thấy, từ năm 2017 – 2020, người dân các xã, thị trấn cùa huyện Sìn Hồ đăng ký tập trung vào các nội dung hỗ trợ như: Giống lúa thuần, giống ngô lai, trồng chè, trồng sơn tra, trồng quế, khai hoang... Hằng năm, trên cơ sở nhu cầu của các xã, thị trấn và căn cứ vào nguồn kinh phí được phân bổ, các phòng, ban chuyên môn đã tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch hỗ trợ. Được hỗ trợ cây giống các loại, người dân các xã, thị trấn của huyện Sìn Hồ nhanh chóng đưa vào sản xuất, đảm bảo đúng khung thời vụ. Cùng với triển khai các chinh sách hỗ trợ sản xuất, huyện Sìn Hồ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức hàng loạt lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật cho người dân. Trình độ sản xuất của người dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng nhờ đó mà ngày một nâng lên. Bà con nông dân trong huyện mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất thâm canh, tăng vụ, gióp phần nâng cao năng, suất, sản lượng cây trồng.

Chính sách hỗ trợ sản xuất “tiếp sức” cho nông nghiệp Sìn Hồ phát triển - Ảnh 3.

Nhờ trồng chè, nhiều hộ dân ở huyện Sìn Hồ có thu nhập ổn định.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ, các nội dung đầu tư hỗ trợ như hỗ trợ giống lúa, ngô, hỗ trợ trồng chè, sơn tra, cây ăn quả... đều phù hợp với tình hình thực tiễn tại các xã, thị trấn và đúng với nguyện vọng của người dân. Qua việc thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, những tiềm năng, thế mạnh của huyện đã được khai thác có hiệu quả. Trên địa bàn huyện Sìn Hồ đã và đang hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa như: Chè, cao su, cây dược liệu, cây ăn quả, nuôi cá lồng... Diện tích cấy lúa thuần, trồng ngô lai trên địa bàn huyện ngày càng tăng, diện tích trồng lúa, ngô giống địa phương giảm mạnh.

Chính sách hỗ trợ sản xuất “tiếp sức” cho nông nghiệp Sìn Hồ phát triển - Ảnh 4.

Trên địa bàn huyện Sìn Hồ hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa.

"Chính sách hỗ trợ sản xuất của tỉnh đã "tiếp sức" cho nông nghiệp Sìn Hồ phát triển. Nếu không có các chính sách hỗ trợ đó, sản xuất nông nghiệp Sìn Hồ khó có thể đạt được bước tiến như bây giờ. Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp đã góp phần làm thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất của người dân trong huyện. Nhờ thực hiện tốt chính sách hỗ trợ mà sản xuất nông nghiệp của huyện có nhiều chuyển biến rõ nét, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Đời sống, thu nhập của người dân trong huyện cũng nhờ đó mà không ngừng cải thiện, nâng cao" – ông Vương nhấn mạnh.

Thanh Ngân