dd/mm/yyyy

Hội nghị về quy hoạch cán bộ ở huyện Sìn Hồ

Ngày 9/6, Huyện ủy Sìn Hồ (Lai Châu) tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch cán bộ.

Tham dự Hội nghị có ông Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Lai Châu; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Sìn Hồ; bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc huyện; trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể và tương đương; chủ tịch HĐND, UBND các xã thị trấn.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Thọ Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sìn Hồ nhấn mạnh: Việc rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý là khâu quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, triển vọng để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 

Lai Châu: Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch cán bộ huyện Sìn Hồ - Ảnh 1.

Ông Hoàng Thọ Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sìn Hồ phát biểu tại buổi Hội nghị. (Ảnh: PV Tây Bắc)

Do đó, cấp ủy các cấp từ huyện đến cơ sở cần tập trung nghiên cứu các văn bản, quy định của Trung ương, tỉnh và huyện về công tác quy hoạch cán bộ. Quá trình thực hiện quy hoạch, cán bộ quản lý, lãnh đạo phải đảm bảo số lượng, cơ cấu theo quy định, có sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với Nhân dân...

Lai Châu: Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch cán bộ huyện Sìn Hồ - Ảnh 2.

. Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: PV Tây Bắc)

Bí thư Huyện ủy Sìn Hồ cũng đề nghị, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc xem xét, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2025-2030; các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2026-2031 đạt kết quả.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lấy ý kiến đối với danh sách nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, nhiệm kỳ 2025-2030. Xây dựng quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, nhiệm kỳ 2025-2030 và 2026-2031. 

Lai Châu: Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch cán bộ huyện Sìn Hồ - Ảnh 3.

Đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện Sìn Hồ. (Ảnh: PV Tây Bắc)

Theo quy định, về độ tuổi, cán bộ được quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất phải đủ 1 nhiệm kỳ kế tiếp đó (60 tháng). Khi rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm cho nhiệm kỳ hiện tại, cán bộ đưa vào quy hoạch phải còn đủ tuổi công tác ít nhất từ 72 tháng trở lên. Hệ số quy hoạch cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp từ 1,0 - 1,5 lần so với số lượng theo quy định. Mỗi chức danh quy hoạch không quá 3 cán bộ và 1 cán bộ quy hoạch không quá 3 chức danh ở cùng cấp.

Với tinh thần trách nhiệm, các đại biểu đã nghiên cứu, xem xét, bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự bổ sung, quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030 và 2026-2031 đúng quy trình.

PV Tây Bắc