dd/mm/yyyy

Sìn Hồ chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục

Thời gian qua, huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) đặc biệt quan tâm đến chất lượng giáo dục, qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách về chất lượng giữa các vùng...

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở Sìn Hồ

Hiện nay, toàn huyện Sìn Hồ có: 64 đơn vị trường (trong đó có 22 trường mầm non, 20 trường tiểu học, 20 trường THCS , 02 trường liên Tiểu học và THCS); 1.001 lớp với tổng số 25.624 học sinh.

Đối với giáo dục mầm non phòng Giáo dục và đào tạo huyện Sìn Hồ đã tổ chức tập huấn và hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên 22 đơn vị trường thực hiện phát triển chương trình phù hợp với bối cảnh địa phương, đổi mới các hình thức tổ chức dạy học và phương pháp giáo dục theo định hướng "lấy trẻ làm trung tâm", "học thông qua vui chơi, trải nghiệm". Tổ chức dạy học theo chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm"; "Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non".

Sìn Hồ chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục - Ảnh 1.

Việc tổ chức dạy học theo chuyên đề "Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non" đã được nhiều trường ở Sìn Hồ áp dụng. (Ảnh: Thanh Ngân)


Với cấp tiểu học căn cứ vào tình hình thực tế của các nhà trường tiến hành xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp, ưu tiên lựa chọn các nội dung cốt lõi để giảng dạy trước đảm bảo khi có dịch xảy ra học sinh vẫn có thể hoàn thành chương trình giáo dục; xây dựng các phương án, kịch bản dạy học khi có dịch xảy ra đảm bảo cho học sinh "Tạm dừng đến trường, không dừng việc học".

Cùng với đó, cấp THCS phòng tích cực đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, thực hiện tốt việc giao quyền tự chủ về nội dung chương trình, kế hoạch dạy học đến từng trường và giáo viên.

Sìn Hồ chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục - Ảnh 2.

Việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý các cấp được phòng Giáo dục và đào tạo huyện Sìn Hồ quan tâm thường xuyên. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Phôi, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Sìn Hồ cho biết: Việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý các cấp được phòng quan tâm thường xuyên; công tác bồi dưỡng được tăng cường; phòng luôn khuyến khích đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cấp học thường xuyên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp. Qua đó, chất lượng đội ngũ ngày càng được nâng cao.

Để đảm bảo cho huyện thực hiện được kế hoạch phổ cập giáo dục (PCGD), xóa mù chữ (XMC) hàng năm phòng đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, hội phụ nữ thực hiện tốt công tác xóa mù chữ, qua đó chất lượng PCGD, XMC được nâng lên và đảm bảo tính bền vững, tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi các bậc học ngày càng cao.

Sìn Hồ chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục - Ảnh 3.

Khu vui chơi của các em học sinh điểm trường bản Pho I, xã Pa Tần huyện Sìn Hồ, được làm mới. (Ảnh: Thanh Ngân)

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất trường học cấp đã được phòng phối hợp với các cơ quan rà soát thực trạng quy mô trường/lớp, điều kiện và nhu cầu để đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của từng cấp học. Đầu tư thay thế các phòng học đã xuống cấp, nhà bán trú và các hạng mục phụ trợ khác (bếp, nhà ăn, nhà vệ sinh cho học sinh,...).

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng và dạy học được đẩy mạnh. Qua đó, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành cơ bản đều có kỹ năng khai thác, sử dụng công nghệ thông tin phục vụ đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm, bước đầu mang lại hiệu quả.

Những kết quả đạt được trong công tác giáo dục ở Sìn Hồ

Nhờ những giải pháp đó, công tác GDĐT ở Sìn Hồ đã đạt được những kết quả khả quan. Năm học 2021-2022, huyện có 6.731 số trẻ em người DTTS (dân tộc thiểu số) đến trường, 100% trẻ em người DTTS học 2 buổi/ngày; 100% trẻ 5 tuổi dân tộc thiểu số được chuẩn bị tiếng Việt trước khi vào lớp 1.

Sìn Hồ chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục - Ảnh 4.

Năm học 2021-2022, huyện Sìn Hồ có 6.731 số trẻ em người DTTS (dân tộc thiểu số) đến trường. (Ảnh: Thanh Ngân)

Ở cấp tiểu học, tỉ lệ huy động học sinh 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Người trong độ tuổi đi học  đạt 100%. Duy trì tốt sĩ số học sinh và tỉ lệ chuyên cần, tính đến cuối học kì I năm học 2021 – 2022 không có học sinh bỏ học.Tỷ lệ hoàn thành các môn học và hoạt động giáo dục, đối với loại tốt đạt 16,9% tăng 1,4% ; Hoàn thành đạt 74,1; Chưa hoàn thành 9.0%.

Cấp THCS, tổng số học sinh xếp loại theo thông tư 22 đạt 100%;  Xếp loại học tập tốt đạt 5.6%, Khá đạt 22,7%, Đạt là 61,6%, Chưa đạt chiếm 10%; Hạnh kiểm tốt đạt 70,4%; Khá đạt 24,1%, trung bình là 5,4%; Yếu chiếm 0,02%.

Sìn Hồ chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục - Ảnh 5.

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường ở Sìn Hồ được tổ chức hàng năm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên. (Ảnh: Thanh Ngân)

 Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tổng số toàn ngành có 1.801 cán bộ giáo viên; số cán bộ quản lý, giáo viên đạt trình độ chuẩn trở lên theo quy định của Luật giáo dục chiếm 70%.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh. Các chương trình, các phần mềm phục vụ cho công tác quản lý giáo dục, dạy học được sử dụng ngày càng rộng rãi, có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Sìn Hồ chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục - Ảnh 6.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng được Sìn Hồ sử dụng ngày càng rộng rãi, có hiệu quả. (Ảnh: Thanh Ngân)

Công tác xã hội hoá giáo dục đã có những chuyển biến tích cực, về phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS có 22/22 xã, thị trấn đạt chuẩn; đối với công tác xóa mù chữ huyện đạt chuẩn mức độ 1, có 06 xã đạt mức độ 2.

Cơ sở vật chất trường, lớp học đã được kiên cố hoá tại hầu hết các trung tâm xã, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động của các nhà trường được quan tâm. Toàn ngành có 1.062 phòng học, trong đó: Kiên cố đạt tỷ lệ 61,2%; Bán kiên cố đạt tỷ lệ 38,8%.

Tính đến nay toàn huyện có 22 trường đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 34,37%, có 28/65 trường được Sở giáo dục Lai châu công nhận trường đạt chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn đạt tỷ lệ 43%;

Với những kết quả thiết thực như vậy, hy vọng dưới sự quan tâm các cấp, ban ngành chất lượng giáo dục của huyện Sìn Hồ ngày càng được nâng cao về chất lượng, từ đó, đào tạo ra những lứa học sinh ưu tú, có ích cho cộng đồng, cho địa phương sau này.

Thanh Ngân-Phạm Hoài