dd/mm/yyyy

Lai châu: Nông dân Sìn Hồ thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Phong trào "Nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" ở Lai Châu ngày càng hiệu quả...

Nhiều hoạt động đẩy mạnh phong trào SXKDG ở Lai Châu

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Hoàng Văn Hồ, chủ tịch Hội nông dân huyện Sìn Hồ cho biết : Phong trào SXKDG là một trong 3 phong trào lớn của Hội. Luôn được Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện quan tâm đặt thành mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm hàng năm để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Năm qua, Hội tiến hành đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo phong trào; chuyển mạnh từ hình thức tuyên truyền, vận động sang hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ nông dân về vốn, giống, khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, dạy nghề... tạo điều kiện giúp đỡ các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh phát triển, tạo thêm động lực, khuyến khích hội viên, nông dân nỗ lực tăng gia lao động, sản xuất trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống.

Lai châu: Nông dân Sìn Hồ thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi - Ảnh 1.

Hằng năm, Hôi nông dân huyện Sìn Hồ thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho các hội viên.(Ảnh: Thanh Ngân)

Được biết, Hội nông dân huyện phối hợp với phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tổ chức được 24 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho 1.244 lượt hội viên, nông dân tham gia học tập. Nội dung chủ yếu về cách chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa; chăn nuôi; trồng trọt; nuôi trồng thủy sản; kỹ thuật sử dụng phân bón cho lúa, ngô và các loại cây hoa màu khác...

Thời gian vừa qua, Hội nông dân huyện đang triển khai thực hiện 17 dự án với tổng số tiền 5.238 triệu đồng, trong đó: 06 dự án từ quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh với số tiền 2.088 triệu đồng cho 41 hộ vay; 11 dự án từ quỹ hỗ trợ nông dân huyện với số tiền 3.150 triệu đồng cho 69 hộ vay. Từ đó giúp cho các hộ vay vốn có động lực để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Lai châu: Nông dân Sìn Hồ thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi - Ảnh 2.

Nhiều gia đình hội viên nông dân ở huyện Sìn Hồ vay vốn hội để mua trâu về nuôi sinh sản. (Ảnh: Thanh Ngân)

Hằng năm, Hội nông dân huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào trên địa bàn huyện để đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời đề ra biện pháp chỉ đạo phong trào một cách sát thực, hiệu quả.

Hiệu quả từ phong trào SXKDG ở Lai Châu

Nhằm nâng cao nhận thức và thu hút đông đảo hội viên nông dân tích cực tham gia phong trào, công tác tuyên truyền được coi trọng. Hội nông dân huyện đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo Hội nông dân các xã, thị trấn công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân về phong trào SXKDG. Trong 5 năm qua Hội đã tuyên truyền được 435 buổi với 23.945 lượt hội viên, nông dân tham gia.

Lai châu: Nông dân Sìn Hồ thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi - Ảnh 3.

Đến nay toàn huyện có 695 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó: 530 hộ cấp cơ sở, 136 hộ cấp huyện, 28 hộ cấp tỉnh.(Ảnh: Thanh Ngân)

Phong trào SXKDG đã góp phần hình thành các vùng sản xuất chuyên canh với quy mô lớn, thúc đẩy việc thành lập các loại hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế. Thông qua phong trào, Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đóng góp hàng trăm triệu đồng và hàng nghìn ngày công lao động cho xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Nhiều hộ nông dân đã hiến hàng trăm m2 đất để làm đường giao thông nông thôn và đường nội bản.

Qua phong trào, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với các hộ nghèo đã trở thành nề nếp trong sản xuất và đời sống văn hóa của cộng đồng nông thôn, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân. Đến nay toàn huyện có 695 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó: 530 hộ cấp cơ sở, 136 hộ cấp huyện, 28 hộ cấp tỉnh.

Lai châu: Nông dân Sìn Hồ thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi - Ảnh 4.

Từ phong trào SXKDG đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.(Ảnh: Thanh Ngân)

Bên cạnh đó, phong trào đã thu hút và tạo sự gắn bó ngày càng chặt chẽ hơn giữa tổ chức Hội với hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao. Toàn huyện có 22 cơ sở Hội; 188 chi Hội nông dân trong đó có 185 chi Hội nông dân theo cụm dân cư, có 03 chi Hội nông dân nghề nghiệp, với tổng số 11.889 hội viên nông dân.

Ông Hoàng Văn Hồ, chủ tịch Hội nông dân huyện Sìn Hồ cho biết thêm: Phong trào SXKDG đang ngày càng phát triển, có sức lan tỏa trên địa bàn huyện, các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và dịch vụ đang trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế - xã hội nông thôn. Phong trào đã cổ vũ cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế chung của huyện; giữ vững an ninh lương thực; thúc đẩy sản xuất phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh, chính trị ở nông thôn, góp phần quan trọng vào Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của huyện.

Thanh Ngân-Phạm Hoài