dd/mm/yyyy

Du lịch Sa Sa Pa

Sa Pa nỗ lực thực hiện 3 khâu đột phá trong năm 2023

Năm 2022, ngay sau khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã chủ động triển khai các giải pháp thúc đẩy phục hồi kinh tế.