dd/mm/yyyy

Sa Pa nỗ lực thực hiện 3 khâu đột phá trong năm 2023

Năm 2022, ngay sau khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã chủ động triển khai các giải pháp thúc đẩy phục hồi kinh tế.

Những kết quả nổi bật của Sa Pa năm 2022

Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng; sự quyết tâm, chủ động của chính quyền địa phương là tiền đề để bứt phá, vươn lên, thị xã Sa Pa đã chủ động rà soát, sắp xếp lại thứ tự ưu tiên, lựa chọn các nhiệm vụ trọng yếu cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong từng thời điểm, từng tháng. Xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho từng ngành cụ thể, tạo động lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng chung.

Từ giữa năm 2022, kinh tế - xã hội thị xã Sa Pa đã có nhiều khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực với nhiều điểm sáng. Đặc biệt là ngành du lịch - dịch vụ với phương châm vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, khắc phục những khó khăn, tồn tại của thiên tai...

Sa Pa nỗ lực thực hiện 3 khâu đột phá trong năm 2023 - Ảnh 1.

Lễ hội "Sa Pa xứ sở hoa hồng" năm 2022 với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Ảnh: Mùa Xuân.

Lượng khách du lịch bắt đầu tăng, có những thời điểm lượng khách đạt hơn 80.000 lượt/tuần, tương đương với thời điểm cao nhất của năm 2019; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành thương mại – dịch vụ (tăng 6,42 % so với năm 2021). Các ngành sản xuất cũng bắt đầu phục hồi, việc thu hồi nợ đọng thuế; thu thuế doanh nghiệp đã có nhiều tiến triển và tín hiệu tốt; vấn đề việc làm cho lao động cũng được giải quyết.

Tốc độ tăng trưởng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trên địa bàn: 13,8% (tăng 12,02% so với năm 2021. Tổng thu nhập GRDP bình quân đầu người 105,19 triệu đồng/năm, tăng 32,59 triệu đồng so với năm 2021. Thu nhập bình quân 10 xã vùng nông thôn 33,86 triệu đồng, tăng 1,48 triệu đồng so với năm 2021.

Sa Pa nỗ lực thực hiện 3 khâu đột phá trong năm 2023 - Ảnh 2.

Vẻ đẹp quyến rũ của Sa Pa mùa lúa chín. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN.

Năm 2023, thị xã Sa Pa đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, phường thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả 3 lĩnh vực đột phá; 4 nhiệm vụ trọng tâm; 5 địa bàn trọng điểm (phường Sa Pa, Phan Si Păng, xã Tả Phìn, xã Tả Van, xã Mường Hoa) và 6 giải pháp thực hiện.

3 khâu đột phá và những nhiệm vụ trọng tâm của Sa Pa

Theo đó, 3 lĩnh vực đột phá tập trung vào phát triển ngành kinh tế du lịch, dịch vụ, thương mại trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thị xã, mang đậm bản sắc, chuyên nghiệp, ấn tượng, chất lượng. Phấn đấu xây dựng thương hiệu và hình ảnh khu du lịch Quốc gia Sa Pa đạt tiêu chuẩn “Thành phố sạch ASEAN”.

Quy hoạch đô thị, nông thôn và sắp xếp dân cư tập trung phù hợp với quy hoạch xã nông thôn mới và định hướng phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Hình thành các điểm dân cư mới có cơ sở hạ tầng thiết yếu, giữ vững an ninh chính trị gắn với bảo vệ môi trường, tạo tiền đề xây dựng nông thôn mới và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ cho người dân khu vực nông thôn.

Đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị - nông thôn, tập trung xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, hạ tầng xây dựng nông thôn mới, hạ tầng viễn, công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số triển khai thực hiện có hiệu quả chính quyền điện tử, đô thị thông minh, từng bước rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.

Sa Pa nỗ lực thực hiện 3 khâu đột phá trong năm 2023 - Ảnh 3.

Sa Pa tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị - nông thôn, tập trung xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông. Ảnh: Mùa Xuân.

Với các nhiệm vụ trọng tâm, thị xã Sa Pa tiếp tục đẩy mạnh khai thác các giải pháp phục hồi và phát triển du lịch, đặc biệt là khai thác tiềm năng du lịch của từng vùng. Tăng cường xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá du lịch Sa Pa. Phấn đấu năm 2023, thị xã đạt trên 3,5 triệu lượt khách du lịch trong nước và quốc tế, doanh thu đạt trên 12 nghìn tỷ đồng.

Quản lý chặt chẽ quy hoạch, tăng cường quản lý quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị. Cải tạo, chỉnh trang tổng thể khu vực đô thị, hoàn thiện cảnh quan đô thị chào mừng kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa. Nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất, rừng, tài nguyên khoáng sản, gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý đất đai, môi trường…

Sa Pa nỗ lực thực hiện 3 khâu đột phá trong năm 2023 - Ảnh 4.

Sa Pa đẩy mạnh phát triển nuôi cá nước lạnh nâng cao thu nhập cho người dân. Ảnh: Mùa Xuân.

Phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và gắn với triển khai Nghị quyết 10 ngày 26/8/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về chiến lược phát triển  sản xuất nông nghiệp hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, tập trung đổi mới và phát triển các mô hình kinh tế tập thể, HTX nông nghiệp…

Đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện bộ máy chính quyền đô thị, chuyển đổi số. Trọng tâm là đào tạo, bồi dưỡng năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Những giải pháp cụ thể Sa Pa triển khai thực hiện

Để đạt được những chỉ tiêu kinh tế, xã hội đề ra, thị xã Sa Pa đã nêu ra những giải pháp cụ thể, thiết thực gắn với thực tiễn và giao từng cơ quan chuyên môn, xã, phường triển khai thực hiện. Điểm nhấn là tập trung ưu tiên nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ, thương mại trở thành lĩnh vực đột phá, trọng tâm. Về điều này, thị xã Sa Pa yêu cầu các cơ quan chuyên môn phối hợp triển khai thực hiện theo kế hoạch đề án phát triển du lịch văn hóa, thể thao; xây dựng khu du lịch trọng điểm Quốc gia mang tầm cỡ quốc tế giai đoạn 2020-2025.

Sa Pa nỗ lực thực hiện 3 khâu đột phá trong năm 2023 - Ảnh 5.

Sa Pa điểm đến lý tưởng, hấp dẫn mùa du lịch hè của du khách. Ảnh: Thùy Chi.

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thị xã đẩy mạnh công tác quản lý và thực hiện quy hoạch, tập trung xây dựng đô thị thông minh, hiện đại; phát triển kết cấu hạ tầng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và trật tự đô thị.

Tập trung phục hồi sản xuất, thực hiện đồng bộ linh hoạt các chính sách, giải pháp để kích thích sản xuất, tăng thu ngân sách, giải ngân tốt vốn đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Sa Pa nỗ lực thực hiện 3 khâu đột phá trong năm 2023 - Ảnh 6.

Sa Pa (Lào Cai) phấn đấu đạt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2023. Ảnh: Mùa Xuân.

Đầu tư phát triển văn hóa, xã hội; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Thực hiện tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Mùa Xuân