dd/mm/yyyy

Đồn biên phòng Dào San

Biên Phòng Lai Châu: Tổng kết công tác TĐ - KT và phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019 – 2024

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019 – 2024 được Đồn Biên phòng Dào San tổ chức chiều 9/5. Đây là đơn vị được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu lựa chọn tổ chức điểm.