dd/mm/yyyy

Biên Phòng Lai Châu: Tổng kết công tác TĐ - KT và phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019 – 2024

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019 – 2024 được Đồn Biên phòng Dào San tổ chức chiều 9/5. Đây là đơn vị được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu lựa chọn tổ chức điểm.

Clip: Tổng kết công tác TĐKT và phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024

Nhiều kết quả nổi bật

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 – 2024, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2024 – 2029. Theo đó, thực hiện công tác TĐKT và phong trào TĐQT giai đoạn 2019 – 2024, Đồn Biên phòng Dào San đã triển khai toàn diện và đạt hiệu quả tốt. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn bám sát công tác lãnh, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của cấp trên và đề ra chủ trương, biện pháp, nội dung, chỉ tiêu phù hợp tình hình đơn vị. Tổ chức thực hiện chặt chẽ, duy trì có nền nếp, chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm; cán bộ, chiến sĩ đơn vị phát huy tốt vai trò trách nhiệm, đoàn kết thống nhất cao, khắc phục khó khăn, phấn đấu thi đua và những khâu yếu, mặt yếu... tạo được sự chuyển biến tích cực đồng bộ, toàn diện trên tất cả các mặt công tác.

Biên Phòng Lai Châu: Tổng kết công tác TĐ - KT và phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019 – 2024- Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Tuấn Hùng

Thực hiện phong trào TĐQT, giai đoạn 2019 - 2024 đơn vị đã có 34 lượt tập thể, 79 lượt cá nhân được Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh BĐBP và các cấp khen thưởng. Đơn vị 2 năm đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến (2019, 2022), 10 lượt tập thể được tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến, 18 lượt cá nhân được tặng danh hiệu CSTĐ, 115 lượt cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ tiên tiến...

Giai đoạn 2024 – 2029, Đồn biên phòng Dào San đề ra một số nội dung, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu như: Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; tiếp tục thi đua thực hiện có hiệu quả "Ba khâu đột phá" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội đảng bộ đồn Biên phòng Dào San lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Quân đội, BĐBP về công tác thi đua khen thưởng; đẩy mạnh hoạt động phong trào thi đua trọng điểm. Triển khai thực hiện tốt công tác khen thưởng, đề nghị các cấp khen thưởng tập thể, cá nhân trong đơn vị có thành tích xuất sắc, đột xuất, động viên những nhân tố mới; đồng thời làm tốt công tác khen thưởng qua các cuộc vận động, phong trào thi đua chuyên ngành, chuyên đề, khen thưởng cống hiến, niên hạn.

Biên Phòng Lai Châu: Tổng kết công tác TĐ - KT và phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019 – 2024- Ảnh 2.

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019 – 2024 được Đồn Biên phòng Dào San tổ chức chiều 9/5. Đây là đơn vị được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu lựa chọn tổ chức điểm. Ảnh: Tuấn Hùng

Bàn giải pháp triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận về những tồn tại, hạn về, chia sẻ kinh nghiệm về: công tác tham mưu, tổ chức đấu tranh phòng chống ma túy và tội phạm trong thời gian tới; công tác lãnh, chỉ đạo củng cố chính trị cơ sở, kinh tế-xã hội, giảm nghèo; hiệu quả trong xây dựng phong trào tăng gia chăn nuôi, cải thiện đời sống bộ đội, xây dựng bếp nuôi quân giỏi…

Biên Phòng Lai Châu: Tổng kết công tác TĐ - KT và phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019 – 2024- Ảnh 3.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP tỉnh Lai Châu biểu dương, ghi nhận những thành tích của Đồn biên phòng Dào San trong thực hiện công tác TĐKT và phong trào TĐQT giai đoạn 2019 – 2024. Đồng chí đề nghị, thời gian tới Đảng ủy Đồn biên phòng Dào San cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật TĐKT năm 2022, các chỉ thị, hướng dẫn, quy chế, quy định của cấp trên về công tác TĐKT và phong trào TĐQT, tiếp tục bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025 gắn với thực hiện phong trào thi đua do Bộ Tư lệnh BĐBP, các cấp, ngành phát động.

Đổi mới phương thức tổ chức hoạt động thi đua, tập trung vào nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, xây dựng động cơ quyết tâm, đổi mới hình thức phát động thi đua, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên và thi đua chuyên đề, đột kích.

Biên Phòng Lai Châu: Tổng kết công tác TĐ - KT và phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019 – 2024- Ảnh 4.

Thực hiện phong trào TĐQT, giai đoạn 2019 - 2024, có 34 lượt tập thể, 79 lượt cá nhân được Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh BĐBP và các cấp khen thưởng. Ảnh: Tuấn Hùng

Đại tá Nguyễn Văn Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP tỉnh Lai Châu cũng đề nghị, Đồn biên phòng Dào San tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XII, của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Quân ủy Trung ương. Duy trì việc theo dõi, kiểm tra, chấm điểm thi đua; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương, đề nghị khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc, đi vào chiều sâu chất lượng công tác TĐKT…

Tuấn Hùng