dd/mm/yyyy

Điểm chữa cháy công cộng

"Tổ liên gia an toàn PCCC" tại xã vùng cao

Mô hình "tổ liên gia an toàn PCCC" được triển khai tại xã vùng cao Sơn La nhằm phát huy tính chủ động, lấy người dân làm trung tâm thực hiện công tác PCCC tại chỗ.


Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy phát triển mạnh ở xã nông thôn mới

Không chỉ ở nội thành, hiện tại các xã nông thôn mới ở TP.HCM cũng phát triển nhiều “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy’’ và “Điểm chữa cháy công cộng” góp phần nâng chất tiêu chí an ninh, trật tự.