dd/mm/yyyy

Đẩy mạnh cấp CCCD

Sơn La: Đẩy mạnh cấp CCCD, mã định danh điện tử cho học sinh

Công an huyện Phù Yên (Sơn La) thành lập các tổ công tác cấp CCCD và định danh điện tử cho lớp 9, lớp 12, thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp THPT.