dd/mm/yyyy

Chương trình 135

Sơn La: Giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Vân Hồ (Sơn La) luôn quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, các cơ chế, chính sách nhằm xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.


Sơn La: Phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tỉnh Sơn La đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên để bảo đảm phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số...


Mường Chà: Tăng cường kiểm tra, giám sát thi công các công trình

Những năm qua, từ các nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, Chương trình 135, xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất... huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đã đầu tư xây dựng nhiều công trình cầu, đường, trường, lớp học, kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất cho người dân.


Nông thôn Tây Bắc: Hiệu quả các công trình nước sạch nông thôn

Ở vùng Nông thôn Tây Bắc - tỉnh Sơn La, Phù Yên là huyện triển khai hiệu quả các nguồn vốn nước sinh hoạt nông thôn...


Phổng Lập nâng cao thu nhập cho người dân

Thời gian qua, xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao thu nhập cho người dân.


Chế độ của công chức, viên chức làm việc tại xã khu vực II thế nào?

Xã khu vực II thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi không thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, kể từ ngày 1/12/2019.


Bình Định: Dân nuôi thứ heo gì mà chỉ cần nói tên là nhiều người đã đòi mua?

Heo đen được xem là loài vật nuôi đặc hữu có giá trị kinh tế cao của đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều địa phương vùng cao của tỉnh Bình Định.


Hiệu quả chương trình 135 ở Mường La

5 năm qua, từ nguồn vốn chương trình 135 của Chính phủ, huyện miền núi Mường La (Sơn La) đã từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn.


Lợi dụng đất đồi dốc để trồng cây ăn quả, huyện nghèo ở Sơn La vượt khó thành công

Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, diện tích cây ăn quả chất lượng cao ở Bắc Yên, tỉnh Sơn La từng bước được mở rộng, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc.


Sơn La: Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo nông thôn mới và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn xã Nà Mường (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) phát huy sức dân từng bước xây dựng có hiệu quả nông thôn mới tại cơ sở.