dd/mm/yyyy

Chùa quang phúc

Mua phải gạch kém chất lượng trụ trì chùa Quang Phúc kêu cứu

Phát hiện đống gạch mua để xây dựng chùa bỗng dưng bị vỡ nát sau khi trải qua một số trận mưa, trụ trì chùa Quang Phúc đã phản ánh sự việc đến cơ quan chức năng.