dd/mm/yyyy

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu

Sáng 12/11, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy Lai Châu.