dd/mm/yyyy

Bí thư huyện đoàn

Huyện đoàn Quỳnh Nhai (Sơn La) chung tay xây dựng nông thôn mới

Tích cực đóng góp sức trẻ, lòng nhiệt huyết, chung sức thực hiện xây dựng nông thôn mới, Huyện đoàn Quỳnh Nhai (Sơn La) phát huy vai trò của tổ chức Đoàn.