dd/mm/yyyy

Bệnh viện nghệ an ngày nắng nóng

Bức tranh cuộc sống trong bệnh viện những ngày Nghệ An nắng nóng đỉnh điểm

Trong những ngày qua tại thành phố Vinh (Nghệ An), trời nắng nóng kỷ lục. Nhiệt độ ngoài trời có khi được ghi nhận hơn 40 độ. Con người và cây cối đều lả oằn dưới cái nắng khủng khiếp. Thế nhưng, có một nơi mà hậu quả do tác động của nắng nóng rõ nét nhất: bệnh viện.