dd/mm/yyyy

Bế giảng lớp bồi dưỡng năng lực

Hội Nông dân tỉnh Sơn La: 50 học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội

Sau 15 ngày triển khai khoá học, sáng 7/11, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Sơn La phối hợp với Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức và cán bộ nguồn quy hoạch Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện năm 2021.