dd/mm/yyyy

Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc tại TP.HCM

Ngày 10/3, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, do Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức.


Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI tại Sơn La

Ngày 15/2, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.