dd/mm/yyyy

Bắc Yên Tập trung chăm sóc lúa mù

Vùng cao Bắc Yên: Tập trung chăm sóc lúa mùa

Huyện Bắc Yên (Sơn La) đang tập chung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn hướng dẫn bà con chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh...