dd/mm/yyyy

Agribank Chi nhánh Lý Thường Kiệt

Agribank Chi nhánh Lý Thường Kiệt và Bệnh viện Trưng Vương triển khai dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày 21/7/2022, tại Hội sở Agribank Chi nhánh Lý Thường Kiệt tổ chức “Lễ ký kết hợp đồng kết nối thanh toán viện phí không dùng tiền mặt bằng mã QR động và tài trợ trang thiết bị tin học - y tế”.