dd/mm/yyyy

Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu

Agribank Chi nhánh Sơn La: Khai trương máy ATM đa chức năng

Hôm nay(6/7), tại Mộc Châu (Sơn La), Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La đã khai trương máy gửi - rút tiền tự động đa chức năng AutoBank (CDM)...


Đồng vốn Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu giúp nông dân Vân Hồ làm giàu

Thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển “tam nông”, Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu (Sơn La) đã tích cực đầu tư vốn cho bà con nông dân tại huyện Vân Hồ. Qua đó, giúp người nông dân có điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, từng bước nâng cao thu nhập và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.